skip to Main Content

We hebben nu een jaar met de VierDeDienst achter de rug. Als Stuurgroep zijn we vooral achter de schermen bezig. Het meest zichtbaar zijn de gastvrouwen en -mannen, de zangleiders en hun bands en de sprekers. We hebben veel waardering voor wat zij hebben gedaan. Als stuurgroep kijken we terug op een jaar waarin de Here Zijn zegen over de diensten gaf. We merken ook dat de diensten worden gewaardeerd door de bezoekers. Uit een enquête die we vlak voor de zomervakantie 2018 hielden bleek dat veel van de bezoekers van de VierDeDienst blij zijn dat deze diensten er nu zijn. Wel krijgen we geregeld de vraag waarom de spreker niet wordt bekend gemaakt. We willen als stuurgroep graag dat je als bezoeker wordt aangesproken door het thema en de Bijbelse uitleg daarbij. De spreker moet dan niet belangrijk zijn.

De komende tijd willen we er over nadenken welke volgende stappen we kunnen zetten met de VierDeDienst om de ontmoeting met God en elkaar nog beter vorm te geven.

Tegelijk hebben we als stuurgroep gemerkt dat het goed is nog weer eens terug te kijken waarom we met de VierDeDienst zijn begonnen en waarom de inhoud is zoals hij nu is.

Vóór 2018 werden er zowel in Het Kruispunt als in de Hoeksteen diensten gehouden met een bijzonder karakter. Denk aan de ontmoetingsdiensten, jongerendiensten en de vriendendiensten.

Waarom dan nu toch de VierDeDienst, een dienst met een ander karakter als de morgendiensten en de leerdienst in de middag?

Bij mensen is er een verschil in geloofsbeleving en geloofstaal. Dat merk je ook wel als je in contact bent met broeders en zusters. Je zou kunnen zeggen dat mensen een verschillende antenne hebben. De een gaat meer voor kennis en de ander is meer van de beleving of meer visueel ingesteld. Dat betekende dat verscheidene mensen diensten elders bezochten, waarin hún gevoel of antenne meer werd aangesproken dan in de vertrouwde diensten. Andere mensen vonden en vinden het moeilijk en hebben niet de vrijmoedigheid hun buren of vrienden uit te nodigen voor de diensten. Gemeenteleden ervaren dat de gewone diensten niet laagdrempelig genoeg zijn voor een buitenstaander.

Met de VierDeDienst willen we een meer open en persoonlijke geloofscultuur stimuleren, waarin we de verbondenheid met God en elkaar nog meer kunnen ervaren.

Stuurgroep VierDeDienst
Contact: vierdedienst@gkvdalfsen.nl

Back To Top
Zoeken