skip to Main Content

Martijn Dekker – Zuidhorn

Votum en groet GK Gez. 163:1-2 – Ik bouw op U Gebed Bijbellezing (Dan. 3:1-30) Psalm Project 91 – U bent mijn schild Preek Opwekking 377 – Wat de toekomst brenge moge (op de wijs van ‘The Rose’?) Geloofsbelijdenis (met…

Lees meer

ds J.M. van Leeuwen Arnhem

Voorgangers: ds. Jan-Matthijs van Leeuwen en ds. Jor-El Saeroon Woord van welkom, mededelingen Votum en groet (JMvL) Zingen: Psalm 100 Gebed om de Heilige Geest (JMvL) De Tien Woorden (JMvL) Zingen: Gezang 912 LB (Neem mijn leven, laat het, Heer)…

Lees meer

Vier de Dienst – Get connected

Welkom Zingen: Opwekking 576 – Immanuel Zingen: Lev – Kerk van alle tijden Intro Gebed Bijbellezen: Ef 5:15-20 (BGT) Preek Zingen: Opwekking 778 – Hoe lang o Heer Zingen: Opwekking 808 – Ik leef in U Zingen: Mozaïek – Onze…

Lees meer

ds E.J. Sytsma, Zwolle

Votum en groet Zingen: Psalm 19:1,3 Onderwijs over Maaltijd van de Heer Gebed Geloofsbelijdenis: GK 177 (Heer u bent mijn leven) Viering + Zingen: LB 389 (NB: op de melodie van psalm 134) Dankzegging Lezen: Genesis 1:1-5, Romeinen 1:18-23, Kolossenzen…

Lees meer

ds J.W. Van der Jagt

Heilig Avondmaal Votum & groet Zingen: Psalm 105:1,2 Wet Zingen: Gezang 243 (GKB17 – Heer, ik kom tot U) Gebed Schriftlezing: 1 Johannes 1:5-2:2 (Kinderen naar de kinderkring) Overdenking Zingen: Gezang 212 (GKB17 – U, lam van God) Collecte Zingen:…

Lees meer

ds J.W. van der Jagt

1e Kerstdag Votum & groet Zingen: NLB 477:1,4 (Komt allen tezamen) Gebed Zingen: Gezang 85 (GKB06 – Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam) Lezen: NGB art. 17 Zingen: Vrolijk kerstfeest iedereen (melodie Leen Ann Vermeulen) Schriftlezing: Lukas 2:1-20…

Lees meer

Vier de Dienst – Het fotoalbum van Jezus

Zingen: Sela- Als alles duister is Zingen: Opwekking 765 – u vrede vult dit huis Welkom Thema inleiding Lezen: Genesis 38: 1-19, 24-27 Zingen: Opwekking 803 – vol ontzag Preek deel 1 Zingen: Psalmen voor nu 130 – uit de…

Lees meer

ds S. de Vries – Zwolle

Votum & Zegengroet Zingen: Lied 412:1,6 LB Wij loven U, o God… Gods voorschriften voor ons bevrijde leven Zingen: Gezang 205 GK Christus aan het kruis verheven Gebed om verlichting door de Heilige Geest Schriftlezing: 2 Kon 13:10-19 Zingen: Psalm…

Lees meer

ds J. van de Wetering – Tuk

Voorzang: liedboek (2013) 1010 : 1 en 2 Votum en zegengroet Psalm 145 : 3,5 (kerkboek 2017) Gebed Lezen: Jona 1 : 1 – 7 en             Jona 3 : 10 – 4 : 4…

Lees meer
Back To Top
Zoeken