skip to Main Content

Na een lange, gedwongen, winterslaap hebben de Activiteitencommissie NGK en MEVA de draad weer opgepakt. Ze hebben een stevig jaarplan vol activiteiten opgesteld. Naast dit algemene bericht zullen we u steeds voorafgaand aan de activiteit gedetailleerd informeren via de beamer, nieuwsbrief of kerkblad.

Een ding wil ik er uitlichten:
De paasviering op 14 april om 14.00 uur in de Hoeksteen.
In 2019 hebben we onze laatste gezamenlijke viering gehouden. Eindelijk kunnen we weer als groep stilstaan bij het lijden en de opstanding van onze Heer. Als thema kozen we “Het is volbracht.”

Ons jaarplan voor 2022
Datum         Tijd                 Activiteit            Plaats
31-3-2022    09:30-11:30    Koffieochtend    Kruispunt
14-4-2022    14:00              Paasviering Hoeksteen
28-4-2022    09:30-11:30   Koffieochtend Kruispunt
Rond koningsdag ½ dagtocht Bloembollenvelden
11-5-2022                           Korte Fietstocht
19-5-2022    09:30-11:30    Koffieochtend Kruispunt
Periode 13-6/26-6             Dagtocht
10-8-2022                          Lange Fietstocht
Wk 36/37 woe of do middag 14:30 Psalmen zingen Hoeksteen
22-9-2022   09:30-11:30    Koffieochtend Kruispunt
27-10-2022  09:30-11:30    Koffieochtend Kruispunt
9-11-2022    16:00              Stamppotmaaltijd Hoeksteen
15-12-2022                        Kerstviering Kruispunt

Er leven wel meer ideeën zoals een activiteiten samen met andere groepen uit de gemeente. Het kan zijn dat u toch denkt “Jammer, dat dit er niet is. Het zou mooi zijn als we eens ….”. Aarzel dan niet om dat bij ons aan te geven, dan kunnen we samen kijken wat we daar aan kunnen doen.
We zijn er voor de hele gemeente!

Wim Lubbers

Back To Top
Zoeken