skip to Main Content

Het bestuursmoderamen is op dit moment niets meer en niets minder dan een overleg van de drie moderamina van NKG Dalfsen en GKv Dalfsen Oost en West.
Je kunt het zien als het dagelijks bestuur van de drie kerkenraden. 

Omdat in de afgelopen jaren de samenwerking tussen stuurgroepen/werkgroepen en gemeenteleden die daar actief in zijn steeds grotere vormen aannamen, bleken veel bestuurszaken elkaar ook te overlappen. Om geen dubbel werk te doen én om met één mond te spreken was ook op bestuursniveau nodig om intensiever met elkaar te overleggen.
Dat is het bestuursmoderamen geworden. Vanaf 2020 overleggen we veel intensiever dan in de jaren ervoor. Via dit overleg, waar alle kerkenraden dus via hun moderamen zijn vertegenwoordigd, worden contacten onderhouden met alle gezamenlijke stuurgroepen en de daaronder hangende werkgroepen. Ieder jaar is één van de drie gemeenten aan de beurt om de vergaderingen voor te bereiden en te leiden.  Het bestuursmoderamen heeft instructie/mandaat van de kerkenraden gekregen om bepaalde zaken zelf af te handelen. 

Ondertussen heeft het bestuursmoderamen ook een Regiegroep ingesteld die het samengaan van de GKv en NGK in Dalfsen in goede banen moet leiden.

Back To Top
Zoeken