skip to Main Content

Hart op de tong – themadiensten

Waarschijnlijk is er in de bijbel geen boek te vinden dat ons zo’n scherp zicht geeft op de innerlijke wereld van ons hart dan de Psalmen. Dit boek toont ons ook het gevoelsleven van God, en glimp van Zijn karakter.…

Hart op de tong – Poëzie Psalmen

Er zijn psalmen die met ons komen praten, als het moet een hele nacht; ze weten overal van en vinden niets vreemd, zelfs opstandigheid niet. Bij God mag alles. U hebt mij psalmen aangewezen om daarin te wonen. Ik trok…

Zing een nieuw lied voor de Heer

Onze kerkdiensten, zo zeggen we, zijn een ontmoeting met God en met elkaar. En zo is het. Onze praktische kerkblaadjes vervullen daarbij een eigen rol. Zo blijven we van elkaar op de hoogte op onze weg met God. De projectgroep…

Ontdek de Psalmen

"U hebt het aangedurfd om het jaarthema te kiezen: Hart op de tong; daar moet je lef voor hebben! Tenminste, als ik het goed begrijp en zeker ook in de verwijzing naar de Psalmen die vol staan met hele gewone…

Gemeentethema: HART OP DE TONG

-ontdek de psalmen- Zonen en dochters van de Koning, Ons nieuwe jaarthema luidt 'Hart op de tong' en gaat over psalmen die al duizenden jaren gelezen en gezongen worden door gelovigen. Ze verwoorden het hart van ons geloof in allerlei…

Hart op de tong

-ontdek de Psalmen- Het jaarthema gaat van start! Commissieleden van de NGK, GKv Dalfsen-Oost een West hebben met enkele betrokken bij elkaar gezeten en zij kozen het onderwerp: HART OP DE TONG - ontdek de Psalmen. “De keuze voor de…

De Vier de dienst (5)

Deel 5 (van 5) -  Sprekers en gastmensen in de VierDeDienst -  In het laatste van de serie van 5 artikelen over de VierDeDienst schreven we al dat 6 broeders uit de drie samenwerkende gemeenten de afgelopen maanden een intensieve…

VierDeDienst (4)

Teamwork? Elke (VierDe)Dienst wordt een team samengesteld bestaande uit een gastmens , een zangleider en een spreker. Voor de voorbereiding van de dienst is een draaiboek gemaakt. 5 weken voorafgaande aan de dienst starten de gastmensen met het benaderen van…

VierDeDienst (3)

Hoe willen we de doelen bereiken? Heeft u ze nog paraat de doelen van de VierDeDienst: relevantie en betekenis, verbondenheid, kwetsbaarheid, genadestroom, geloofsgroei, ruimte, vreugde en uitstraling? Maar wat is er voor nodig om die doelen te bereiken? Een lastige…

VierDeDienst (2)

In het vorig bericht sloten we af met de zin: “Met de VierDeDienst willen we een meer open en persoonlijke geloofscultuur stimuleren, waarin we de verbondenheid met God en elkaar nog meer kunnen ervaren.” Op zichzelf genomen is dat natuurlijk…

Back To Top
Zoeken