skip to Main Content

We kijken vooruit. Coronamaatregelen worden versoepeld, verruimd. We overleggen regelmatig hoe we hier mee omgaan. We willen jullie graag informeren. Een paar highlights om te delen wat betreft het collecteren:

– Geven via Givt app blijft. Dit heeft onze voorkeur i.v.m. veiligheid, kosten, digitaal gemak.
– In elke dienst is een diaken aanwezig. Op het moment van collecteren zien de kerkbezoekers en online bezoekers dat de diaken van dienst een collectezak vooruit de kerk haalt en in de standaard plaatst bij de uitgangen. Omdat zichtbaarheid wel mogelijk is, maar doorgeven van collectezakken door de banken niet. Hierna komen de QR codes + doelen voor Givt in beeld.
– Bij de uitgangen staat een houten kruis met collectezakken, hier kunt u geven (als u (nog) niet van Givt app gebruik maakt). De optie om munten/cash geld te geven blijft hierdoor bestaan.
– In de ochtend-, middag- en avonddienst collecteren we weer zichtbaar.

Dank u/je wel!

Back To Top
Zoeken