skip to Main Content

In onze gemeente maken we gebruik van plastic collectemuntenEén keer in de twee weken zijn collectemunten te koop, op vrijdag in het kerkgebouw – zaal 6. Deze munten kunnen voor alle collecten in onze gemeente gebruikt worden.

De collectemunten hebben als voordeel dat u niet steeds op zoek moet naar (klein-)geld voor de collectes. Ook is met de bestellingen voor de collectemunten belastingvoordeel te behalen. U kunt de betalingen als giften aftrekken bij uw belastingaangifte. Dat voordeel kunt u opnieuw schenken aan uw kerk.

Beheer 
Clara Meijer
T. 0529-432061
Administratie
Jan Holsappel, T. 0529-431156
Rekeningnummer: NL65Rabo0144299577
t.n.v. Gereformeerde kerk collectemunten

Back To Top
Zoeken