skip to Main Content

Rond alle zaken die spelen bij de inhoud en de organisatie van de zondagse erediensten zijn in onze gemeenten veel mensen betrokken. Misschien wel zo veel dat we door de bomen het bos niet meer zien. Want als je onze handboekjes eens doorbladert, zie je dat er vanuit veel verschillende invalshoeken aan de kerkdiensten gewerkt wordt. (Soms lijkt het wel of het ons streven is om alle gemeenteleden in een commissie te laten meedraaien. Dat is natuurlijk niet zo, maar we willen wel graag dat iedereen een deel van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich neemt, vanuit welke positie dan ook.)

Vanuit het moderamen van de kerkenraad (en het bestuursmoderamen van de drie kerkenraden) is het ondoenlijk om met elke commissie afzonderlijk contact te hebben en dingen af te stemmen. Vandaar onze keuze om met stuurgroepen te werken, zoals u die al kent van de Stuurgroep Jong en Stuurgroep Naar Buiten, enz. Om alle inspanningen rond de kerkdiensten te stroomlijnen hebben we sinds kort een Stuurgroep Eredienst ingesteld. Deze stuurgroep heeft drie leden, uit elke gemeente een lid, en heeft als opdracht meegekregen om overzicht te houden over alles wat speelt rond de eredienst. Veel dingen lopen al lang uitstekend en dat willen we graag zo houden (en vooral in corona-tijd komt er heel veel af op de techniek en de muziek en de aankleding enzovoort) maar we hebben nu een centraal aanspreekpunt. We hopen dat het voor veel partijen duidelijkheid geeft over de plaats en de verantwoordelijkheid van alle componenten.

De stuurgroep bestaat uit Catie van Lenthe (Oost), Anita Stokman (West) en Jasper Oldegbers (NGK) en ze hebben een eigen rechtstreeks mailadres: eredienst@gkvdalfsen.nl.

Onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep worden veel dingen geregeld door andere werkgroepen en commissies, maar er zijn ook zaken die ze zelf behartigen. Dus als je als gemeentelid denkt: ik wil best helpen om de bloemen in de dienst te verzorgen, of: ik wil ook wel een keer de voorlezing in de dienst doen…, mail maar! Vragen en opmerkingen zijn welkom. De stuurgroep stuurt ze door of beantwoordt ze zelf.

Ten slotte: stuurgroepen en commissies zijn absoluut geen doel op zich. En structuren zijn maar hulpmiddelen. Laten we als gemeenteleden allemaal actief blijven werken aan: omzien naar elkaar, je gaven benutten, naar binnen en ‘naar buiten’ het gezicht van Jezus laten zien, vanuit liefde, tot eer van de Heer van de kerk.

Onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Erediensten vallen:

Beamteam
Koffieschenkcommissie
Werkgroep Bid- en Dankdag
Werkgroep Aangepaste dienst
Bloemrijk werk

Back To Top
Zoeken