skip to Main Content
De vroege avonddienst op Bid- en Dankdag is speciaal voor kinderen bedoeld. Daarom heeft de werkgroep contact met basisschool De Vuursteen.
Zo kan gezamenlijk het doel bepaald worden. De basisschoolkinderen houden een actie en de opbrengst wordt geschonken aan dit uitgezochte doel.
 
Thema’s zoals: ‘van harte bidden’ en ‘dank mee en geef’, worden uitgewerkt door de werkgroep. De kinderen gaan dan bijvoorbeeld koekjes bakken voor de verkoop.
Of ze houden een popcornactie waarvan de opbrengst dan ingeleverd wordt, voorafgaand aan de dienst op Bid- of Dankdag.
Maar de Diaconie of predikant stelt ook wel eens een doel voor, waarop wij besluiten hoe we dit als werkgroep oppakken en uitvoeren.” 
 
Werkgroepleden:

Joanne Mol, Marleen Bouwmeester, Dieneke van Egmond en Agnes Maat
Email: biddank@outlook.com

Back To Top
Zoeken