skip to Main Content

“Je meet met je eigen maat: daar sta je dan met een voedselpakketje voor een groot huis… Maar jij weet niets van de ellende achter de deur! Deze mensen zijn blij met de afgeleverde doos, kunnen het heel goed gebruiken.” 

Vanuit een weekend voor vrouwen met als thema ‘Hart in actie’ is in 2012 het initiatief ontstaan om Deelzondagen te organiseren binnen de GKv Het Kruispunt. Elke eerste zondag van de maand nemen gemeenteleden producten mee of een gift. Dit wordt de maandag daarop verdeeld over ongeveer 95 dozen. Er worden boodschappen gedaan van het geld om de dozen aan te vullen. Daarna brengt een vast groepje vrijwilligers het naar adressen die het nodig hebben. 
 
“We hebben hiervoor vaste mensen zodat steeds dezelfde gezichten voor de deur staan. Wij hoeven en willen niet eens weten waar de dozen heen gebracht worden. De lijst met adressen is via de gemeente (de gemeente bepaald wie dit zijn) bekend bij enkele mensen van de kerk die heel vertrouwelijk met deze informatie omgaan. Maar dat er armoede in Dalfsen is, is duidelijk!
 Wij hopen -al is het maar een beetje- vanuit een christenhart te mogen delen. Alles wat wij hebben, zien we als gekregen. We laten hopelijk zo iets van de liefde van Christus zien”, legt de organisatie uit, “Armen binnen de kerkmuren worden, als het goed is, wel voorzien. Daar hebben we diaconieën voor. Het zou zelfs niet eens mogen: armoede binnen een kerk. De voedselpakketten zijn dus niet bedoeld voor deze adressen maar juist voor inwoners die niet bij een kerk zijn aangesloten.”
 
De organisatie bestaat uit een stuurgroep en ongeveer 50 vrijwilligers helpen mee om producten in te zamelen, te tellen, te verdelen over de dozen en alles erbij komt kijken om de dozen op de adressen (bekend via de gemeente) te krijgen. Verschillende kerken helpen mee door ook producten in te zamelen of een collecte te houden voor Deelpakket Dalfsen.  
 
“De kartonnen dozen worden gesponsord, evenals het brood dat we van de winkel krijgen, geweldig toch?! Met kerst konden we een kerst-cd toevoegen en laatst zei iemand: ‘‘k heb heel veel uien, kan ik ze brengen?’ Weer een ander heeft een groentetuin waar ‘te veel’ geoogst is. Ook van buiten de kerkmuren wordt deze actie gewaardeerd en aangemoedigd en dat is ook de bedoeling. We hopen dat veel mensen aanhaken. Want helaas is dat nog steeds hard nodig!” 
 
 

Voor meer informatie:
E-mail: deelpakketdalfsen@outlook.com
Rekeningnummer: NL30RABO0313769974

 

 

 
 
Back To Top
Zoeken