skip to Main Content

De NGK, GKv Dalfsen West en GKv Dalfsen Oost brengen de activiteiten op het gebied van zending en evangelisatie bij elkaar in de werkgroep Naar Buiten. Naar Buiten sluit aan bij de visie van onze gemeenten:

 • Wij dienen samen onze Heer Jezus Christus en komen samen onder de genadeverkondiging, eren en loven onze God – Vader, Zoon en Geest – in onze erediensten, thuis en in de kerk.
 • Wij mogen vanuit die basis samen optrekken en vormen samen het lichaam van Christus op aarde. We zijn elkaar tot een hand en een voet en mogen onze gaven en talenten ten dienste van elkaar inzetten en gebruiken.
 • Vandaar uit mogen wij ook hart hebben voor de wereld: Gods wereld, dus ook onze wereld. Iedereen in de gemeente heeft daarin een eigen plek. Vanuit onze verbondenheid met onze HEER mogen we in zijn wereld zijn beeld laten zien. Zout, licht, gist, Gods Liefde uitstralen, dichtbij en ver weg.

Buiten naar binnen brengen:

 • Onder de aandacht brengen wat er leeft en gaande is buiten de kerken.
 • Aandacht voor sociaal-maatschappelijke omstandigheden die vragen om een actieve houding van de kerk, bv. armoede in het dorp, het vluchtelingenprobleem, eenzaamheid, burenhulp, wijkopbouwwerk, etc.

Binnen naar buiten brengen:

 • Het evangelie aanbieden aan de mensen en hierbij aansluiten bij de behoeften die mensen hebben. We werken daarin samen met alle kerken in Dalfsen in het Platform Evangelisatie Dalfsen
 • Voorbeelden zijn bijv. zingen in Rosengaerde, de Bijbelvakantieweek, organiseren van een gospelconcert of Opwekkingsconcert. Ook door activiteiten zoals Present, Deelzondag, etc. te legitimeren en
 • Andere activiteiten, a.:
 • ‘Dalfsen helpt’
 • Whatsappgroep met buren
 • Maaltijd organiseren in eigen buurt
 • Initiatief tegen vereenzaming
 • ‘Naastelief’
 • Open Doors / Nacht van gebed
 • Open kerk / Kerkproeverij
 • Kerkenpad
 • Vluchtelingenwerk
 • Gevangenzorg
 • Michaproject
 • Week van gebed

Naar Buiten wil deze activiteiten stimuleren, faciliteren en ondersteunen. De werkgroep wil mensen stimuleren en helpen hun gaven en talenten te ontdekken zodat ze zelf in beweging komen, Jezus uitstralen en laten zien dat zij leerlingen van Jezus zijn. 

Want wij verlangen ernaar om het goede nieuws van Jezus Christus in woorden en daden in ons dorp en in onze omgeving door te geven. Wij streven ernaar om als volgelingen van Jezus Christus ‘leesbare brieven’ te zijn en om als gemeente toegankelijk te zijn voor ieder die Jezus wil navolgen. 

Meer informatie? Mail naar naarbuiten@dalfsen.gkv.nl

Onder de verantwoordelijkheid van de commissie ‘Naar Buiten’ vallen de volgende werkgroepen:
 
Back To Top
Zoeken