skip to Main Content
Gemeentezangbegeleiding
In onze gemeenten (GKv Dalfsen-Oost en GKv Dalfsen-West) groeit de wens om naast klassieke’ kerkliederen ook ‘moderne(re)’ liederen (bijv. uit bundel Opwekkingsliederen) plaats te geven in de samenkomsten. In de liturgische praktijk is dat ook al merkbaar. Muzikale begeleiding daarvan vereist echter een andere aanpak voor wat betreft instrumentarium, geluidsapparatuur, bespelers (muzikanten) en vocale leiding. Sinds najaar 2014 doet Commissie Eredienst (O + W) daarom hernieuwd onderzoek naar duurzame mogelijkheden voor ‘niet klassieke’ begeleiding.
 
Ontmoetingen vonden plaats tussen CE, Muziekcommissie (O), Orgelcommissie (W), beide predikanten, diverse jonge(re) gemeenteleden en Kerkbeheer van Oost en West. Voor vorming van combo’s staan al veel vooral jonge gemeenteleden klaar. Praktische zaken rond instrumentarium, geluidsapparatuur en opstelling moeten goed worden geregeld. Om waar nodig combobegeleiding in de samenkomsten van beide gemeenten voor de lange termijn te garanderen zijn Muziekcommissie en Orgelcommissie eerst samengevoegd tot één Muziekcommissie (MC) voor Oost en West. Deze bestaat uit: Mirjam Altena, Arjan de Jonge, Wim Kampjes en Han Peter Mentjox. Vanuit deze commissie zal alle muzikale begeleiding in alle erediensten worden gecoördineerd.
 
Contact:
 

Organisten
Frank van den Bos
Rolf Drost
Christian Drost
Wim van Dijk
Arjan de Jonge
Wim Kampjes
Henk Ophoff

Informatie over het orgel vindt u hier

Back To Top
Zoeken