skip to Main Content

De kerkenraden hebben opdracht gegeven een dienst te organiseren die ‘anders van kleur’ is. Onder die naam werden de diensten in de loop van 2017 geïntroduceerd. De bedoeling was om tegemoet te komen aan het verschil in beleving en spiritualiteit en daarvoor gezamenlijke diensten te beleggen, als keuzedienst voor Oost en West. De middagdienst lijkt nog het meest op wat we gewend waren en heeft nu het karakter van een leerdienst. De aanvangstijd van de gezamenlijke middagdienst is 15.30 uur. De avonddienst begint om 19.00 uur. 

De VierDeDienst is laagdrempelig informeel, meer mensen krijgen een rol in de dienst en er wordt meer rekening gehouden met gasten van buitenaf. Maar ook: eerbiedig en gelovig luisterend naar het woord van God. Ontmoeting met onze Heer, maar ook met elkaar, is het doel. Niet specifiek gericht op jongeren, maar bedoeld voor iedereen die zich laat aanspreken door het woord van God, steeds met de concrete vraag: “wat zegt God tegen ons in deze tijd, in mijn leven?’. Die laatste vraag wordt ook wel in andere diensten gesteld maar in de ‘Vier de Dienst’ wordt het nog dichterbij gebracht met moderne middelen en met inzet van allerlei gaven.

De zorg en verantwoordelijkheid voor de VierDeDienst ligt bij een stuurgroep die door de kerkenraden in het leven geroepen is. Zij zijn organisator en aanspreekpunt voor de goede voortgang van de VierDeDienst: Krijn de Lange, Margje Jansen, Andrea van Westreenen , Arie Liebeek en Annette Volkerink. Voor vragen, opmerkingen, tips kunt u één van hen aanschieten ook kunt u mail sturen naar: vierdedienst@gkvdalfsen.nl 

 

Back To Top
Zoeken