skip to Main Content

Dalfsen-Oost en Dalfsen-West hebben hun Communicatie Commissies samengevoegd. Ook is er met regelmaat overleg met de NGK en is het op korte termijn de bedoeling om helemaal gezamenlijk op te trekken.
Onder de verantwoordelijkheid van de huidige Communicatie Commissie vallen het kerkblad, nieuwsbrieven en andere vormen van nieuwsuiting, huisstijl, centrale mailberichten aan alle leden, social media, content website, de mailboxen van alle kerkenraadsleden en commissies en het technisch beheer 
Verder adviseert de commissie gevraagd en ongevraagd bij communicatievraagstukken en informatievoorziening. 

Op dit moment verzorgen Paula van Gelder, Anniek Kloppenburg en Nanou van der Wal de Social Media (Facebook en Instagram) en de website nieuwsberichten.
Wieger van Asperen is verantwoordelijk voor ontwerp en vormgeving. Mariska Kloppenburg  en Wim Holtrust verzorgen de redactionele stukken, adviseren en ondersteunen diverse commissies in hun communicatie.
Johanna de Haan en Marieke van Pijkeren verzorgen het gezamenlijke kerkblad. kerblad@gkvdalfsen.nl
Jan Petter en Wim Holtrust zijn de websitebeheerders en verzorgen de mailverzending.

Contact: communicatie@gkvdalfsen.nl

 

Back To Top
Zoeken