skip to Main Content

Deel 5 (van 5) – 

Sprekers en gastmensen in de VierDeDienst – 
In het laatste van de serie van 5 artikelen over de VierDeDienst schreven we al dat 6 broeders uit de drie samenwerkende gemeenten de afgelopen maanden een intensieve preek training hebben gevolgd. Het doel van de training is uiteindelijk te spreken in de VierDeDiensten.
Inmiddels kunnen we melden dat de broeders de cursus hebben afgerond.
Die afronding bestond er uit dat ze allemaal een preek hebben moeten maken en houden tijdens de opleiding. Verder hebben ze de afgelopen week nog een gesprek gehad met de opleidster om hun individuele groei te bespreken.

Op zich zijn deze broeders nu klaar om in de VierDeDienst ook als spreker voor te gaan. Als Stuurgroep zien we er een voordeel in dat de binding met de eigen gemeenten dan beter is en in de verkondiging de Bijbel open te doen en dat te leggen naast een actuele situatie, hier in Dalfsen.
Nu zij deze training hebben afgesloten, gaan wij als Stuurgroep met hen in gesprek over hun inzet als spreker in de VierDeDienst. Dit binnen de afspraken die wij daarover maken met de kerkenraden van GKv-Dalfsen-Oost en -West en NGK.
We houden u op de hoogte.

Naast de sprekers hebben ook de gastvrouwen en -heren (we noemen ze gemakshalve “gastmensen”) een belangrijke rol in de VierDeDienst. We schreven hierover al in het 4e deel van de serie artikelen.
Momenteel zijn er voldoende gastmensen, maar omdat er nog wel eens wisselingen zijn en er gastmensen stoppen, zijn we ook steeds op zoek naar mensen die in de VierDeDienst gastmens kunnen en willen zijn.

De gastmensen hebben een centrale rol in het team dat de VierDeDienst voorbereid. Daarom worden nieuwe gastmensen ook zorgvuldig begeleid.
Nadat we iemand is aangedragen of te kennen heeft gegeven wel gastmens te willen worden kijken we hoe we dat gaan doen.
In elk geval wordt er twee keer meegelopen met een meer geroutineerd gastmens en er is in die periode ook een gesprek met een 2-tal leden van onze Stuurgroep.
Daarbij spreken we ook af dat er na 2 keer een VierDeDienst te hebben gedaan we een evaluatie doen om met elkaar te kijken of het inderdaad een taak is die iemand goed past.

Verder is er een jaarlijks voortgangsgesprek met alle gastmensen. Een gesprek dat is gericht op het ontwikkelen van de talenten die God heeft gegeven.
Die ontwikkeling van de gastmensen nemen we ook op een andere manier serieus.
Elke twee maanden is er met elkaar op een zaterdagmorgen een ontbijt, waarin we ook stil staan bij de geestelijke ontwikkeling. En we proberen min of meer regelmatig een gerichte trainingsavond te organiseren.

Heb jij of heeft u vragen over de sprekers of de gastmensen, schroom dan niet die vraag bij ons neer te leggen. Ook als u aanbevelingen heeft voor de verder groei van de diensten, dan bent u van harte welkom.
Stuurgroep VierDeDienst (vierdedienst@gkvdalfsen.nl)

Back To Top
Zoeken