skip to Main Content

Diaconie betekent dienst voor sociale zorg van een protestantse gemeente, oftewel het bijstaan van mensen die hulp nodig hebben. De mensen die deze hulp op allerlei manieren, en met behulp van gemeenteleden, proberen te realiseren noemen wij in onze kerk diakenen. De diakenen voeren de dienst der barmhartigheid uit. Je zou kunnen zeggen dat de diakenen de opdracht hebben om ervoor te zorgen dat niemand gebrek heeft.

Naastenhulp

Deze naastenhulp komt voort uit de liefde van Christus voor de mensen. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die hulp nodig hadden. Hij heeft ons laten zien dat wij om elkaar moeten denken en voor elkaar moeten zorgen. Deze liefde, van Christus voor ons, mensen, willen wij graag beantwoorden en daarom willen wij ervoor zorgen dat niemand tekort komt en dat iedereen hulp krijgt die het nodig heeft.

Voor wie is de hulp
De hulp richt zich op hen die gebrek hebben, ziek of eenzaam zijn. Hierbij kan je denken aan huishoudelijke hulp als iemand ziek is, boodschappen doen voor iemand die slecht ter been is, bij een ouder iemand, die weinig bezoek krijgt, op bezoek gaan. Zo zijn er nog wel meer vormen van hulp denkbaar. Allereerst is deze hulp gericht op de leden van de eigen kerkelijke gemeente, maar deze hulp moet ook gericht zijn op de mensen om ons heen. Zo onstaat een levende gemeente die een aantal kenmerken met zich meedraagt. Deze kenmerken zijn dat wij ons laten inspireren door Christus die van alle mensen houdt. Zo proberen wij er samen voor te zorgen dat onze gemeente een diaconale gemeente is.
 
Diaconaal, dat wil zeggen:
  • dat wij graag anderen willen helpen;
  • dat wij op een verantwoorde manier onze talenten willen gebruiken;
  • dat wij blij zijn als wij armen geld of materiĆ«le zaken kunnen geven;
  • dat wij blij zijn als wij gastvrij kunnen zijn.
DSC 0089

De diakenen kunnen onmogelijk alle mensen, die het nodig hebben, voorzien van hulp. De diakenen krijgen bij hun werk ondersteuning van gemeenteleden uit elke wijk afzonderlijk. Op deze manier zijn er veel gemeenteleden betrokken bij hulp en ondersteuning van mensen van de eigen kerkelijke gemeente en bij hulp gericht op onze naaste, waar dan ook in de wereld.

Als gemeente, biddend om Gods onmisbare Zegen, proberen wij hier invulling aan te geven.
 
Secretaris Dalfsen-West:
H. Zielman-Pruim
T. 06-29511334
 
Secretaris Dalfsen-Oost:
R. den Broeder
T. 0529-470755
E-mail: diaconie@dalfsen-oost.gkv.nl
 
Back To Top
Zoeken