skip to Main Content

“Ik kan niet zonder de Bijbel. Daarin vertelt God mij wie hij is en wat hij doet. Ook al is de Bijbel behoorlijk oud, het oudste deel wel zo’n 3000 jaar, er staan toch elke dag nieuwe dingen in voor mij. Ik lees daarin wat God heeft gedaan: van de schepping van de wereld en het kiezen van zijn volk tot onze bevrijding uit de macht van de zonde door zijn Zoon Jezus Christus. Ik lees er wie God is: oneindig machtig als Heer van het heelal en eindeloos groot in zijn liefde voor mensen…”

“Ik lees in de Bijbel Gods aanwijzingen voor een goed leven: een vrij leven in liefde voor hem en voor de mensen. Ik lees er wie ik ben: het lieve kind van God de Vader. Ik lees er hoe andere mensen hun relatie met God hebben ervaren en vorm gegeven: hoe ze hem aanbidden, soms op hem mopperen of zelfs bij hem weglopen. Maar altijd weer lees ik er over God die klaar staat om je weer op te vangen. Er staat ook poëzie in waarin aan de gevoelens van gelovigen kunstzinnig woorden zijn gegeven. Er staan wijze en diepzinnige uitspraken in over God en het leven. En je vindt er vier boeken over het leven van Jezus, Gods Zoon, die hier op aarde kwam om ons te bevrijden van de zonde en de dood. De Bijbel is eigenlijk een liefdesbrief van God. Ik zou er geen dag zonder kunnen.”

Wat staat er precies in de Bijbel?
Als je wilt kennismaken met de Bijbel kun je het beste beginnen bij een van de Evangeliën: Mattheus, Marcus Lukas of Johannes. Zij beschrijven elk op hun manier over Jezus die hier op aarde is gekomen om Gods reddingsplan uit te voeren. Alles in de Bijbel wijst naar hem. Hij is de spil om wie het draait. In de evangeliën lees je hoe hij hier op aarde kwam en wat hij heeft gedaan en gezegd. Het zijn woorden van waarde die je laten zien wie God is. Je leest er over wonderen die hij heeft gedaan om zijn woorden te onderstrepen. Hij genas zieken en wekte zelfs mensen weer tot leven. je leest er ook over zijn tegenstanders die hem uiteindelijk te dood lieten veroordelen. Zij hadden hem niet nodig, dachten ze. Maar juist door zijn dood heeft jezus ons het leven weer gegeven. Hij stond weer op en gaf instructies aan zijn volgelingen hoe ze andere mensen moesten vertellen over hem. Dat lees je in het Bijbelboek Handelingen en in de brieven die zijn volgelingen hebben geschreven. Daarin wordt verder uitgelegd wat een leven met God inhoudt. In het laatste Bijbelboek, Openbaringen, vind je prachtige beelden over het verloop van de wereldgeschiedenis en over het einde van de wereld als Jezus terugkomt om een nieuwe wereld te stichten waarop vrede en recht heersen en waar aan alle lijden en verdriet een eind is gekomen.

In het eerste deel van de Bijbel, het Oude testament, lees je over het ontstaan van de aarde en het begin van het volk Israël dat God had gekozen als zijn lievelingsvolk. Dat staat in het Bijbelboek Genesis. Hij bevrijdt zijn volk uit de slavernij en brengt ze naar een mooi land, Kanaän. Daar leert hij ze om met hem te leven. Dat lees je in Bijbelboeken als Exodus en Samuel en Koningen. Daar lees je ook hoe het volk God verlaat en hoe ze uiteindelijk terechtkomen in een ver land waar ze tientallen jaren in ballingschap leven. Maar dan geeft God ze hun land terug en krijgen ze een nieuwe kans.

Tussendoor vind je boeken met liederen en wijze uitspraken over –leven met- God (Psalmen en Spreuken). En allerlei grotere of kleinere boeken met uitspraken van de profeten van God over de toekomst van zijn volk.

Meer weten?  

Back To Top
Zoeken