skip to Main Content

“Geloven is voor mij a way of life. Elke dag leef ik met God. Hij is tegelijk een vader en een moeder voor me. Alles krijg ik van hem en alles doe ik met en voor hem. Want als iemand er alles voor over heeft om mijn leven te redden en mooi te maken heb ik alles voor hem over. Lijkt me logisch…”

“Ik herken steeds meer wie God is en wat hij voor mij doet. En wie ik zelf ben: zonder hem is mijn leven donker en zinloos. Hij kwam bij ons om het licht te brengen. Hij is zelf het licht. Ik vertrouw hem totaal. Daarom draait mijn leven helemaal om hem. Ik zie steeds meer wat hij mij geeft en wat hij wil. Die ontdekkingstocht maak ik samen met andere christenen. Samen proberen we het verschil te maken ook in Dalfsen. Door elkaar en anderen te helpen. Als kerk en individueel. Geloven in God doet het licht aan.”
 
Wat geloven wij precies?
Wij geloven in een God die in de hemel woont en onze Vader is. Hij wil het goede voor ons en daarom doen we wat hij zegt. Zoals niet stelen, niet roddelen, niet vreemdgaan, niet vloeken. Dat lukt ons niet altijd en helemaal. Dat komt doordat we niet goed met Gods woorden om kunnen gaan. Direct al in het begin gingen de mensen de fout in. Ze wilden zelf de baas zijn en niet naar Gods goede raad luisteren. Daardoor kwam de zonde in de wereld die ervoor zorgt dat we wij en de hele wereld los komen te staan van God. Daardoor doen we niet meer wat God wil en kunnen we niet meer doen wat we zelf eigenlijk willen: God volgen. Het gevolg is dat het leven dood loopt. Maar gelukkig wil God ons redden. Hij stuurde daarvoor zijn zoon Jezus naar de aarde. Hij werd als baby geboren en leefde 33 jaar in het land Israël. Hij liet in een volmaakt leven de mensen zien wie God is en wat zijn plan is met de wereld. Maar de mensen moesten hem niet en uiteindelijk is hij aan een kruis gestorven. Daarmee betaalde hij, onschuldig, voor de zonde van de hele wereld. Na drie dagen is Jezus weer levend uit het graf gekomen. Een paar weken later is hij teruggegaan naar de hemel, naar zijn Vader, om over de wereld te regeren. Hij stuurde zijn Geest om mensen te helpen met hun geloof en om goed te leven.
 
Omdat Jezus gestorven is en voor ons is gestraft, mogen wij elke dag vragen of God onze zonde wil vergeven. En dat doet hij ook. Daarom gaat de ziel van christenen na hun overlijden naar de hemel om daar verder te leven. De dood is niet het einde.
 
Jezus heeft beloofd dat hij terugkomt. Wanneer dat is, weet niemand. Maar als hij komt maakt hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar mensen die in hem geloven voor altijd mogen wonen. Hun lichaam komt dan weer gaaf uit het graf, ze gaan op de nieuwe aarde wonen waar geen ziekte is en niemand meer hoeft te sterven, waar niemand fouten maakt, roddelt, steelt of vreemdgaat. Ook wij weten niet hoe dat allemaal kan en hoe dat eruit ziet. Maar we geloven dat het echt gebeuren zal!
 
Back To Top
Zoeken