skip to Main Content

“Geloven doe je niet alleen. Daarom ben ik lid van de Gereformeerde kerk in Dalfsen. We praten met elkaar over wat je gelooft en hoe. Dat doen we in kleine groepen, vaak bij elkaar thuis. We vieren samen feest omdat God ons heeft gered. Daarvoor komen we ’s zondags in ons kerkgebouw bij elkaar en zingen en bidden we.”

“Door de uitleg van de Bijbel leer ik veel over wie God is en over hoe ik de Bijbel kan lezen. Samen kun je ook elkaar en andere mensen helpen, in de buurt of verder weg. We verzamelen geld en spullen voor mensen die hulp nodig hebben of we gaan op bezoek. Het liefst zie ik dat anderen ook gaan geloven. Want als je gelooft in God wordt je leven stukken beter. Dat gun ik iedereen. Als kerkleden willen we samen laten zien hoe goed het leven is met elkaar en met God. Iedereen is welkom om dat zelf te ontdekken.”
 
Wat doe je precies in de kerk?
Je herkent de kerk het gemakkelijkst aan het kerkgebouw. Dat staat bij het kruispunt van de Brethouwerstraat en de Pastoriestraat in Dalfsen. Het heet Het Kruispunt. Dat verwijst naar de plaats waar het staat maar ook naar het kruis als centraal punt van ons geloof. Jezus Christus stierf aan het kruis en redde zo ons leven. Door de week maar vooral ’s zondags komen we samen in de kerk. We ontmoeten elkaar om God te bedanken voor onze redding en te vereren om wie hij is en wat hij doet in ons leven en de samenleving. Dat doen we elk zondag in het kerkgebouw. We beginnen zo’n kerkdienst met te zeggen dat we alles van God verwachten. Dat bepaalt ons leven en ook onze eredienst. In de samenkomst zingen we veel. Een lied brengt gevoelig onder woorden wat we vinden van God. Samen zingen schept een band. Samen willen we God eren. We luisteren in een kerkdienst ook naar een preek. De predikant gaat dieper in op een deel van de Bijbel, legt uit wat er precies bedoeld wordt en legt een link met ons leven. Hij roept ons op om te leven vanuit Gods woord. Samen belijden we dat we dat graag doen. In onze gebeden vragen we of God ons wil helpen bij zo’n leven uit liefde voor hem en de mensen. Ook bidden we voor elkaar en mensen die in nood zitten.
In het leven door de week gaat die eredienst gewoon door. We komen bij elkaar om samen uit de Bijbel te lezen, te zingen en te bidden. Vaak doen we dat in het kerkgebouw, maar ook bij elkaar thuis. We organiseren acties om elkaar en anderen te helpen: zieken, bejaarden, daklozen slachtoffers van oorlog en geweld. In heel ons leven willen we zo God eren en leven volgens zijn woorden.
 
Wil je meedoen met onze erediensten? Je bent van harte welkom!
 *Lees over onze erediensten onder Kerkdienst.
 
Meer informatie: www.gelovenindekerk.nl
Back To Top
Zoeken