skip to Main Content

Je moet er niet aan denken: geconfronteerd worden met seksueel misbruik binnen de kerk. De kerk moet immers een veilige plaats zijn voor iedereen! We willen dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Toch kan het gebeuren dat iemand iets doet wat je niet prettig vindt, dat tegen je zin is. Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Want er zijn honderd excuses te bedenken voor bepaald gedrag, maar voor seksueel misbruik is er nóóit een excuus.

In onze gemeente is een interne vertrouwenspersoon aangesteld voor de eerste opvang van kerkleden met klachten over seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben.
Er is, samen met vertrouwenspersonen uit de GKv Rouveen, Staphorst, Hasselt en Nieuwleusen, een netwerk opgericht. Het voordeel van een netwerk is dat vertrouwenspersonen elkaar tot steun kunnen zijn. Ook biedt het gemeenteleden de mogelijkheid met een klacht naar een vertrouwenspersoon buiten de eigen kerkelijke gemeente te gaan (zie kerkboekje voor mailadressen).

Als je wilt dat iemand met je meedenkt of als je een klacht wilt indienen, kan je ook altijd contact opnemen met het landelijk centrum, www.meldpuntmisbruik.nl.
Wil je meer algemene informatie? Kijk dan op www.inveiligehanden.nl. Daar staan ook een aantal organisaties die je verder kunnen helpen.

Vertrouwenspersoon Dalfsen-West
E-mail: vertrouwenspersoon@dalfsen-west.gkv.nl

Vertrouwenspersoon Dalfsen-Oost

 
Back To Top
Zoeken