skip to Main Content

“Wij hebben een groot hart om mensen te laten zien, hoe mooi een persoonlijke relatie met God is en hoe gaaf het is Jezus te volgen en daarin uit te stappen!” Laura en Maarten Westerink vertellen vol passie over de keuze die zij gemaakt hebben om Jezus te volgen. Ze zijn allebei 24 jaar, getrouwd en wonen sinds oktober in Dalfsen. Laura is waarschijnlijk voor de meeste mensen geen onbekend gezicht. Haar meisjesnaam is Wubs en zij is opgegroeid in Dalfsen. Maarten is twee jaar geleden vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. Hij kwam uit een Pinkstergemeente en ontmoette Laura op de Discipelschap Training School Jeugd met een Opdracht.

Gods bedoeling…
“Ik werkte al een aantal jaren met Jeugd met een Opdracht en het afgelopen jaar hebben wij daar samen gewerkt”, vertelt Laura. “Wij hebben een paar jaar geleden echt de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Allebei hebben wij mogen zien en beleven dat God echt is, dat Hij een persoonlijke relatie met ons wil hebben en dat God een bedoeling heeft met ons maar ook met jouw leven. Hij is vandaag dezelfde God als de God in de Bijbel. Als je Hem uitnodigt en de ruimte geeft om in je leven te werken, kun je dat, net als ons, ook echt ervaren.” Laura en Maarten willen samen Gods weg voor hun leven ontdekken en zijn heel blij met het aanbod en mogelijkheid die zij krijgen om binnen de kerkelijke gemeente mee te werken aan gemeenteopbouw. De eerste lijntjes zijn gelegd, o.a. met commissie JONG.

…om te dienen
“Voor ons trouwen hadden wij in gebed van God verstaan dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk”, zegt Maarten. “Dit betekende voor ons dat wij Jeugd met een Opdracht zouden verlaten om naar Dalfsen te vertrekken.” Voor Laura is het eigenlijk een terugkomen en ze zegt: “Nu mogen we zien en ontdekken hoe wij hier in Dalfsen aan de slag mogen gaan en hoe we God ook door de gewone dagelijkse bezigheden mogen dienen. We kijken er naar uit om samen te werken in Gods koninkrijk in de gemeente Dalfsen!”

Laura & Maarten
06 11978249 / gemeentewerkers@gkvdalfsen.nl
“En we hopen elkaar natuurlijk te zien. Voel je ook altijd vrij om vragen te stellen en om contact met ons op te nemen. Vriendelijke groetjes en zegen!”

Tijdens de morgendienst van 7 februari 2021 zijn Maarten & Laura geïnstalleerd en na afloop van de dienst hebben zij zichzelf voorgesteld. De kerkenraden zijn blij met het enthousiasme waarmee beiden ondertussen van start zijn gegaan en wensen hun Gods zegen toe bij het werk in en voor onze gemeente!

Back To Top
Zoeken