skip to Main Content

De kerk van alle tijden

In 1844 werd onze eerste kerk gebouwd aan de Emmastraat. Daarnaast kwam het gebouw ‘De Vier Gezichten’. Het kerkgebouw en De Vier Gezichten waren het eigendom van de kerkleden. De Vier Gezichten werd ook wel “armenhuisjes” genoemd: vier adressen op een rijtje, van vier arme gezinnen (foto 1).
ds. J. Schuurman was onze eerste predikant, vanaf augustus 1844 tot juli 1846.

dalfsen emmastr.viergez. ger. kerk ong. 1910dalfsen emmastraat ong.1920
Foto 1: 1910 Kerk aan de Emmastraat – Rechts de ingang.
Foto 2 en 3: ongeveer 1920 – de kerk is verbouwd, de toegangsdeur verplaatst.
Foto 4: De Vier Gezichten

dalfsen emmastraat met vier gezichtenAfbeelding10008

Na de Afscheiding in 1835 kwam in huize Hofwijk te Ankum ook een groep gelovigen samen. Huize Hofwijk was het buitenverblijf van de Zwolse familie Ridderinkhoff en werd beheerd door dienstmeid Janna van der Werf. Zij was een geestverwant van ds. De Cock. In 1886 volgde de Doleantie onder leiding van de predikant-staatsman Abraham Kuyper. Deze beweging kreeg aanhangers onder de groep gelovigen in Ankum. Beide kerken, die van Afscheiding en Doleantie, gingen in 1894 samen verder. En in Dalfsen aan de Emmastraat vormde zich toen de Gereformeerde Kerk. De kerk had voor 1920 nog één kerkdeur maar dit werd nu een grotere ingang want de gemeente groeide en de kerk werd verbouwd en opgeknapt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond in ons landelijk verband een ernstig conflict en dit veroorzaakte een scheuring. In Dalfsen sloten ds. Kroes en een groot deel van de gemeente zich in 1945 aan bij de Vrijmaking. ds. J.M Kroes stond van 16-10-1932 tot 31-10-1966 op de preekstoel aan de Emmastraat.
dalfsen geref kerk 1968 2
De kerk in 1968
In 1967 ontstond een nieuw kerkgenootschap, de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het ledenaantal van de GKv liep terug… Toch was het kerkgebouw te klein en zocht men naar een ander plekje. Op een weiland, even buiten het centrum, werd op 22 augustus 1970 de eerste steen gelegd van de kerk aan de Van Lentestraat (later: Brethouwerstraat, vanwege een andere ingang). Ds. M.K. Drost (23-04-1967 t/m 28-08-1970) maakte dit moment met ons mee als onze predikant. Op 28 mei 1971 kon de nieuwe kerk in gebruik genomen worden. En ging ds. J. Slotman (17-01-1971 t/m 13-08-1978) ons voor.

geref.kerk eerste steenlegging 419x250 Logo Openbaringen

Het logo is indertijd ontworpen door Bert Gort, grafisch vormgever BNO (Leek): “In combinatie met de tekst  van Openbaringen 3 vs 11b is de betekenis wel duidelijk: De gemeente draagt de kroon onder het hemels licht. Het logo heeft heel bewust de vorm van een zegel…”

Het kerkgebouw heeft een symbolische toren op het dak, recht boven de preekstoel. Daar waar het licht van Gods Woord vanuit de hemel door stralen tot ons komt. De binnenkant van de muren zijn opgebouwd uit allemaal verschillende stenen. Architect de Ruiter uit Assen had met deze ruw gemetselde muren een bedoeling: Symbolisch bedoeld zijn wij de stenen in die muren. Levende stenen, allemaal verschillende personen. Verbonden door het geloof, gebouwd op het fundament van Gods Liefde voor ons. Wij kunnen elkaar niet altijd vasthouden en hebben nog veel te leren in de leerschool van Gods liefde. Maar God is trouw, Zijn hand laat ons nooit los!

Foto kerk 750x500

DSC 9008DSC 344851439261

Lijstje Predikanten

Op onderstaande pagina kun je de historie van ons orgel lezen, zien en horen:

Website orgelbouw

 

Back To Top
Zoeken