skip to Main Content

Kerkbeheer

Voor het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw “Het Kruispunt” is per 1 januari 2012 het zelfstandig lichaam GK Dalfsen Kerkbeheer opgericht. Tevens is Kerkbeheer eigenaar van de pastorie aan de Koestraat.

Doel

Het Kerkbeheer heeft ten doel: het beheren en exploiteren van het kerkgebouw inclusief inventaris, plaatselijk bekend als “Het Kruispunt”, Brethouwerstraat 19 te Dalfsen en de pastorie Koestraat 74 en andere eigendommen van kerkbeheer, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Het bestuur van Kerkbeheer bestaat uit:
– Erik Laarman:          Voorzitter
– Jan Holsappel:        Penningmeester
– Louise Kampjes:      Secretariaat
– Rudi Pierik:              Onderhoud
– Arjen Schiphorst:     Veiligheid en vergunningen

Back To Top
Zoeken