skip to Main Content

Aangezien er vanaf januari a.s. twee ochtenddiensten zijn in het Kruispunt en niet meer in de Hoeksteen, hebben we gekeken hoe we dit met de kinderkringen het beste kunnen organiseren.

We willen als volgt te werk gaan vanaf januari 2023:
– Zowel in de ochtenddienst van 9:00 uur als 11:00 uur bieden we iedere zondag kinderkring aan.
– We hanteren daarbij de volgende (gewijzigde) indeling: groep 1 t/m 3 samen en groep 4 t/m 6 samen.
– Iedere laatste zondag van de maand is er kring voor groep 7 en 8 in plaats van 4 t/m 6.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van deze wijziging dan horen wij het uiteraard graag.

Werkgroep KeK (Kind en Kerk)

Back To Top
Zoeken