skip to Main Content

De middagdiensten als leerdiensten in De Hoeksteen –
Verwondering afgelopen zondagmiddag in De Hoeksteen

De eerste “derde dienst” heeft afgelopen zondag plaatsgevonden. Het kernwoord in de preek was “Verwondering” Dit n.a.v. vers 16 uit Job 37 (“Weet jij hoe de wolken zweven, hoe Hij Die alles weet Zijn wonderen verricht?”). Een mooie preek waarin Job gewezen werd door zijn jonge vriend op Gods grootheid, in de schepping, maar ook in het lijden, hetgeen resulteert in “verwondering”. Maar ook mocht er verwondering zijn dat er zoveel broers en zussen van de drie kerken samen gekomen waren in de eerste “derde dienst”. 

Voor de coronacrisis, eind 2018 hebben de 3 kerkenraden een zgn. commissie derde dienst in het leven geroepen. Deze commissie bestond uit: Bernard Zuidhof, Arend Wendt, Hans van der Jagt, Max Hoekzema en Jan Bollemaat en heeft een eindrapport gepresenteerd, dat door de kerkenraden is geaccordeerd. Deze commissie heeft zich gebogen over de invulling van de derde dienst, de middagdienst. Hier wordt uitgelegd wat de commissie voor ogen had.

Op D.V. 10 oktober zal ds. Kor Beiboer starten met het eerste thema: “Gods Heiligheid”. In de verdere zondagen van oktober zal daar – zo mogelijk – een vervolg aan worden gegeven door de andere predikanten.

Namens de kerkenraden, het Bestuursmoderamen en de Stuurgroep Eredienst.

Back To Top
Zoeken