skip to Main Content

“Een familie waar plek is voor iedereen, jong en oud. Er gebeurt al zoveel moois. Hoe kunnen we dit verbeteren?”, vroegen we ons af toen we voor de zomervakantie spraken over het eenwordingsproces van onze drie kerken naar één kerk. “We doen dit alleen maar door Gods kracht”, was de conclusie. En in Zijn kracht zetten we dan ook de volgende stappen.

Maar op dit moment is voor velen van ons misschien het overzicht zoek. Wie doet wat, welke taken liggen bij welke werkgroep, wiens gaven kunnen wij inzetten en soms: wat kan ik doen? Daarom gaat de regiegroep ‘Samen onderweg naar 1 kerk’ aan de slag met de gewenste samenwerkingsvorm. Parallel daaraan kijkt de werkgroep ‘KiT’ (Kerk in Toekomst) naar de vraag “Hoe kunnen wij kerk zijn in de toekomst?” Zij werken samen met ‘NOW’ die verantwoordelijk is voor de organisatorische en juridische borging van het proces van samengaan.

Gezamenlijk met de communicatiecommissie gaan zij ervoor zorgen dat gemeenteleden worden betrokken, taken worden verdeeld en er een heldere structuur ontstaat die het proces naar de samenvoeging ondersteunt. Samen onderweg naar 1 kerk (kortweg: Samen 1) heeft als doel een basis te leggen voor alle onderdelen binnen de kerken die worden samengevoegd, inclusief de grote hoeveelheid stuur- en werkgroepen die er bestaan. Om van drie organisaties één te maken is het belangrijk dat structuren duidelijk worden, taken goed worden verdeeld en we bovenal als één gaan samenwerken.

‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen die zich verbonden en betrokken voelt bij de kerken, inzicht krijgt in de procesvorming, inspraak krijgt in de besluiten, maar vooral, verbondenheid gaat voelen als één gemeente, waarin het Evangelie van Jezus Christus de kern van ons bestaan vormt. Arjan ten Have.

 

Back To Top
Zoeken