skip to Main Content

 

         

Stuurgroep Senioren

De stuurgroep senioren heeft tot doel de kerkenraden te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van het ouderenbeleid
en daarbij alle geledingen van de gemeentes te stimuleren, toe te rusten en te helpen om hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen.
De uitvoering ligt bij werkgroepen.
Zowel in de beleidsontwikkeling als de uitvoering zoeken de stuurgroepen en de werkgroepen samenwerking met andere geledingen uit de kerken.Een mooie gedachte kwamen we tegen in  het boek “Ouderen doen ertoe” van Margriet Sprong-Brouwer. 
Ouderen zijn geen uitgerangeerde generatie, die alleen maar vermaakt moet worden en waar je voor moet zorgen. 
Ouderen vormen een generatie die ertoe doet!

Dus: zet het ouderenwerk zo op dat ouderen betekenisvol en belangrijk zijn. Ze kunnen niet gemist worden. Daar gaan we voor !!!


Leden: 
Voorz. : Bertus Leijenhorst (GKv Dalfsen-Oost), bertusleijenhorst@hetnet.nl
Secr.    : Wim Lubbers (NGK), lubbers46@kpnmail.nl
Leden  : Albert Plas  (GKv Dalfsen-West) albertenjellyplas@hotmail.com  
              Janny Pruim (Gkv Dalfsen-West) henjpruim@gmail.com

Back To Top
Zoeken