skip to Main Content

In het vorig bericht sloten we af met de zin: “Met de VierDeDienst willen we een meer open en persoonlijke geloofscultuur stimuleren, waarin we de verbondenheid met God en elkaar nog meer kunnen ervaren.” Op zichzelf genomen is dat natuurlijk niet alleen van toepassing op de VierDeDienst. Sterker nog, de doelen van de VierDeDienst gelden voor alle diensten. Maar zoals de vorige keer al beschreven ervaren we ons geloof op verschillende manieren. Een manier ook die past bij onze eigen persoonlijkheid, zoals de Here die in ons heeft gelegd.

De volgende, in willekeurige volgorde genoemde doelen en verlangens hebben vorig jaar geleid tot de huidige invulling van de VierDeDiensten.
Relevantie en betekenis: Deze woorden hebben betrekking op de Bijbel. We verlangen ernaar dat het Woord van God in de VierDeDienst gaat spréken. Dat de boodschap van de Bijbel wordt vertaald naar het actuele levensverhaal en levensgevoel van de mensen in de dienst. Dat het evangelie relevantie en betekenis krijgt, door bij mensen de juiste snaar te raken.
Verbondenheid. We verlangen ernaar dat bezoekers van de VierDeDienst verbondenheid ervaren met God en met elkaar. Verbondenheid die wordt gevoed en gekenmerkt door wat de Geest als vrucht in hun leven uitwerkt, met als eerste de liefde. Liefde die zich ook uitstrekt naar gemeenteleden die de VierDeDienst liever mijden. Het gaat om verbondenheid in en door Christus.
Kwetsbaarheid. We verlangen tijdens de VierDeDienst naar een sfeer van openheid en kwetsbaarheid over de dingen van het leven. Dat vragen, twijfels, gevoelens en thema’s die voor veel mensen in onze tijd kenmerkend zijn concreet bespreekbaar worden gemaakt. Niet met de botte bijl, of met het vingertje, maar eerlijk, kwetsbaar, confronterend, bemoedigend. Niet er omheen, maar er doorheen.
Genadestroom. We verlangen ernaar, dat er tijdens/door de dienst genade gaat stromen. Dat gemeenteleden de moed en de ruimte gaan ervaren om vanuit de donkerheid in hun leven een stap te zetten naar het licht van Gods vergeving, bevrijding en herstel. Dat de schroom die velen ervaren wordt afgelegd. Dat het verlangen naar genade en aanvaarding het wint van de angst voor oordeel en afwijzing.
Geloofsgroei. We verlangen ernaar, dat mensen door de diensten groeien in hun geloof. Dat de Geest tijdens de dienst volop de ruimte krijgt om Zijn werk in mensen te doen. Dat mensen zicht krijgen op de gaven en de vrucht van de Geest in hun leven, en dat ze gestimuleerd worden om te ontdekken wat hun roeping en bediening is, in de gemeente en in de samenleving.
Ruimte. We verlangen ernaar dat er tijdens de diensten ruimte ontstaat om uiting te geven aan de geloofsbeleving van het moment, op de manier die bij mensen past. Dat betekent een doorbreking van het patroon dat iedereen hetzelfde doet (of niet doet), dat mensen de ruimte ervaren om zichzelf – en daarmee echt – te zijn.
Vreugde. We verlangen ernaar dat de diensten gekenmerkt worden door vreugde en enthousiasme over Gods genade. Dat er vreugde is over de betekenis van het Woord van God, over onze identiteit in Christus, over onze verbondenheid met God en met elkaar, over de genade die we mogen ervaren en over de kracht die we ontvangen.
Uitstraling. We verlangen ernaar dat onze gemeente een plek is waar het goed is. Waar gemeenteleden zich thuis voelen, waar niet-gemeenteleden zich op hun gemak voelen en waar ieder gegrepen wordt door het levende Woord van God en door het Vleesgeworden Woord: Jezus Christus. We verlangen ernaar dat deze uitstraling de VierDeDienst kenmerkt.

Wat er voor nodig is om die doelen te bereiken gaan we een volgende keer zien.
Stuurgroep VierDeDienst (vierdedienst@gkvdalfsen.nl)

Back To Top
Zoeken