skip to Main Content

Hoe willen we de doelen bereiken?
Heeft u ze nog paraat de doelen van de VierDeDienst: relevantie en betekenis, verbondenheid, kwetsbaarheid, genadestroom, geloofsgroei, ruimte, vreugde en uitstraling?
Maar wat is er voor nodig om die doelen te bereiken?

Een lastige vraag, want ten diepste is het Gods Geest die moet uitwerken waar wíj naar verlangen. Er zijn dus geen “succes- of toverformules”. In vertrouwen en met bescheidenheid werken we met een aantal kernwaarden. Dat zijn er in totaal zeven, waarvan we er hieronder enkele uitlichten.

We hebben het gelóóf (de overtuiging en het vertrouwen) dat de VierDeDienst een instrument van onze God is om te bereiken dat we …. (en vult u zelf maar uw belangrijkste doel in). De geloof gaat ook gepaard met een overtuiging dat onze Here in elke tijd anders in onze levens en harten werkt. En dat de manier waarop Hij dat doet dus kan veranderen.

Om ons leven steeds meer op de Here Jezus te richten is voortdurend onderwijs nodig. In de VierDeDienst willen we dat onderwijs vanuit de Bijbel onderbouwen en toelichten. Per thema kan dat qua karakter verschillen.

In de VierDeDienst wordt themagericht gewerkt. Er zijn vier hoofdthema’s en bij het betreffende thema zoek de gastvrouw of -heer dan een meer specifiek thema. Die thema’s kunnen over allerlei levensvragen gaan.
Het thema helpt om de boodschap van de Bijbel te vertalen naar meer actuele thema’s. En voorkomt dat de preek en niet de Bijbel het antwoord is op de gestelde vragen.

Om de doelen goed te bereiken wordt er ook naar gestreefd in elke dienst te appelleren om als bezoekers ook een “geestelijke stap” te zetten. Een stap om te groeien in ons persoonlijk geloof en de betekenis van ons geloofsleven voor onze omgeving.
Soms kan daar een bijzondere vorm voor worden gekozen, zoals een specifiek gebed of de vraag te gaan staan.

Er is moed voor nodig om patronen te doorbreken. Dat geldt voor het nemen van de stappen in ons persoonlijk geloof, maar dat geldt ook voor de vorm die per dienst wordt gekozen. Deze vorm wordt door het voorbereidend team gekozen. De gastmensen nemen hierin het initiatief en werken nauw samen met de zangleiders en sprekers.

Over hoe dat team in elkaar zit volgende keer meer.
Overigens zijn de andere kernwaarden: eenvoud en wijsheid.

Stuurgroep VierDeDienst (vierdedienst@gkvdalfsen.nl)
Meer informatie

Back To Top
Zoeken