skip to Main Content

Teamwork?

Elke (VierDe)Dienst wordt een team samengesteld bestaande uit een gastmens , een zangleider en een spreker.
Voor de voorbereiding van de dienst is een draaiboek gemaakt. 5 weken voorafgaande aan de dienst starten de gastmensen met het benaderen van het team en het uitzetten van de eerste afspraken.
Het team is daarna met elkaar verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dienst.

Dat het geen mensenwerk is komt in het draaiboek heel mooi naar voren. Het draaiboek begint in de eerste bijeenkomst van het team met “God vragen om een zegen.”

Het team kijkt eerst wat het thema van de VierDeDienst wordt en kijkt samen naar de invulling en vormgeving van de dienst.

Voor het team zijn de volgende eigenschappen geformuleerd:
a) Het team laat zich inspireren en leiden door Gods Geest. Het voorbereidingstraject is in de eerste plaats een geestelijk traject.
b) Het team geeft vanuit deze geestelijke houding de dienst vorm.
c) Het team voelt zo goed mogelijk aan hoe de diensten door de mensen worden ervaren, en welke impulsen of matigingen er nodig zijn, in overeenstemming met de doelen en de kernwaarden.
d) Het team kan waar nodig flexibel en creatief inspelen op bepaalde situaties die zich voordoen.

De gastmensen hebben binnen het team een sleutelrol. Zij nemen het initiatief en zijn tijdens de dienst ook een beetje het “gezicht” van het team dat de dienst heeft voorbereid. Zij waken er echter wel voor dat de dienst niet een zaak van één persoon is. Zij zorgen er ook voor dat de doelen worden bereikt en dat ieder in de voorbereiding van de dienst zijn of haar taak ook kan dragen.
In feite representeren de gastmensen u als gemeente in de voorbereiding van de VierDeDienst. Wanneer het past in de voorbereiding en in de dienst zelf kunnen de gastmensen gebruik maken van filmpjes, dans, drama of een ander interactief middel.

Tijdens de dienst dragen de gastmensen er zorg voor dat de bezoekers zich welkom en op hun gemak voelen.
Van de gastmensen verwachten we dat ze een persoonlijk geloof in God (Vader, Zoon, Geest) heeft, en zich in de aanloop van de dienst ook laat inspireren door Gods Geest.

Datzelfde wordt verwacht van de zangleiders.
Binnen het team heeft de zangleider een eigen plek en vertegenwoordigt de band of het combo. De zangleider is in de voorbereiding verantwoordelijk voor de liedkeuze, die past bij het thema. In onze kerken is deze rol relatief nieuw en voor sommigen wellicht wat ongewoon. Het vraagt een grote kennis van liederen en muziek.
De zangleider heeft de vrijheid om, passend bij de muziek, een kort gebed te doen of enkele meditatieve woorden te spreken. In het team wordt dat afgestemd.

De derde persoon in het voorbereidingsteam is de spreker. Daarover meer in het laatste artikel in deze serie.

Stuurgroep VierDeDienst (vierdedienst@gkvdalfsen.nl)

Back To Top
Zoeken