skip to Main Content

Onze kerkdiensten, zo zeggen we, zijn een ontmoeting met God en met elkaar. En zo is het. Onze praktische kerkblaadjes vervullen daarbij een eigen rol. Zo blijven we van elkaar op de hoogte op onze weg met God.

De projectgroep jaarthema heeft mij gevraagd om in verband met het thema Hart op de tong / Ontdek de psalmen een rubriek te verzorgen met bijdragen van gemeenteleden uit de gezamenlijke kerken. Dat wil ik graag doen.

Die bijdragen gaan dan over een bepaalde psalm die in iemands persoonlijke leven meer dan eens toepassing vindt of ‘ontdekkenderwijs’ gaat vinden. De rubriek zou daarom kunnen heten: Mijn levenspsalm.

In de ontmoeting met God en elkaar is openhartigheid niet vreemd. En een beetje lef ook niet. Integendeel. Ook in de samenleving kunnen we lef in die zin goed gebruiken!
Met de bedoelde bijdragen kunnen we veel voor elkaar betekenen. Ik denk aan de preek j.l. zondag 10.45 u. Dalfsen-Oost: ‘bij rouw en vreugde’ (Prediker, ds. Van Loon ).

Inmiddels heb ik in een mail-ronde verschillende mensen voor een bijdrage benaderd. Men kan bij het kiezen van een psalm terecht bij de berijming van 1773, bij het geref. kerkboek (GK), bij de nieuwe psalmberijming (DNP), bij het liedboek voor de kerken (LvK) etc. De inhoud (Bijbel) is bepalend, maar daarbij kun je een psalm ook mooi vinden vanwege de poёzie of melodie.

Ik hoop dat de rubriek gaat functioneren en wens ieder op onze weg naar de Finish (!) ontmoetingen toe die inspireren en bemoedigen.

Herman Plaggenmarsch
GKV Dalfsen-Oost

Back To Top
Zoeken